Sınava Hazırlık Dönemi


Sınava Hazırlık Dönemi

Sınava hazırlık dönemi, çok zor ve sancılı bir süreç olmasının yanında, aynı zamanda öğrencilerimizin hayatlarının kilometre taşlarından biridir. Bu dönemde öğrenciler, ergenlik ile yetişkinlik arası gerek hormonsal gerekse psikolojik açıdan stres altındadır. Bu streslerine bir de sınav stresi eklendiğinde, psikolojik açıdan yoğun bir desteğe ihtiyaç duyarlar.

Yine öğrenciler, hem ailelerine hem akranlarına mahcup olmaktan kaçınırken aynı zamanda sınav kaygısıyla da baş etmek durumundadır. Sınav grubunda yer alan öğrencilere yönelik, ‘sen yapamazsın, sen beceremezsin’ gibi yargılamalardan kaçınmanın yanı sıra, ‘sen yaparsın, biz sana güveniyoruz’ gibi olumlu telkinler de öğrencide ‘ya başaramazsam, ya yapamazsam?’ gibi kaygılara neden olmaktadır.

sınava hazırlık dönemi

Sınav Kaygı Seviyesi

Sınav grubu öğrencileriyle konuşmalarımıza ve davranışlarımıza oldukça dikkat etmemiz gerekmektedir. İşte tüm bunları göz önünde bulundurarak Ceceli Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin akademik başarısını önemsediğimiz kadar psikolojik ve sosyal gelişimini de önemsediğimiz için, sınav gruplarındaki öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık sunmayı öncelikli bir konu olarak kabul ediyoruz.

Bu amaçla, öğrencilerimizin sınav öncesi kaygı düzeylerini yeterli seviyede tutma, streslerini azaltmalarına yardımcı olma, öz güven gelişimlerini destekleyerek kendilerine güvenmelerini sağlama gibi konularda, gerek grup çalışmaları gerekse bireysel çalışmalar yapıyoruz.

sınava hazırlık yöntemleri

Grup Çalışmaları ve Bireysel Destekler

Sınava hazırlık döneminde Ceceli Kariyer Merkezi bünyesinde sınava hazırlık dönemi gruplarındaki öğrencilerimize, psikolojik destekle birlikte, akademik destekler de verilmektedir. Bu amaçla, öğrencilerimizin akademik gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla, ‘Test Teknikleri’, ‘Sınav Sistemi’, ‘Verimli Ders Çalışma’, ‘Sınav Taktikleri’, ‘Motivasyon’, ‘Dikkat’ gibi konularda seminerler, grup çalışmaları ve bireysel destekler sağlanmaktadır.

Bu dönemde düzenlenen veli seminerleriyle, öğrenci-aile arasındaki uyumu ve sağlıklı ilişkiyi oluşturmaya çalışıyor ve bu zorlu süreçte yalnızca öğrencilere değil, ailelerine de destek veriyoruz. Ceceli Kariyer Merkezi’nde, sınav gruplarındaki rehberlik hizmetleri, okuldaki rehber öğretmenin yanı sıra, eğitim koçunun desteğiyle de güçlendirilmektedir. Bu amaçla, her on öğrenciye özel bir eğitim koçu atanmıştır. Eğitim koçu, öğrencinin sosyal, kültürel, psikolojik ve eğitim sorunlarının çözümünde, ona en yakın aile ferdi ve arkadaşı gibi destek olur. Eğitim koçları, aynı zamanda öğrenciye düzenli olarak özel ders çalışma programı hazırlamakta ve bu programların düzenli kontrolü yapılmaktadır.

 

Öğrenci koçları, öğrencilerin ders çalışma programlarını akademik ve psikolojik durumuna göre belirli aralıklarla revize etmekte ve eklemeler çıkarmalar yapmaktadır. Öğrenci koçlarının bire bir takibi, hem ders çalışma programlarında hem de deneme analizlerinde ön plana çıkmaktadır. Ceceli Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin kariyer basamaklarını her kademeye göre ayrı ayrı planlamakta ve sınava hazırlanan öğrencilerimizin meslekî yönelimlerini izlerken, bilgi, karakter, mizaç ve ilgilerine de önem vermektedir.

Üniversite Gezileri

Öğrencilerimize mesleğe yönelim envanterleri ve testleri uygulanmakta, onlara yönelik ‘Kariyer Günleri’ programları gerçekleştirebilmektedir. Okulumuzun geleneksel kariyer günlerinde, öğrencilerimizi çeşitli meslek grubundan üniversite öğrencileri ve meslek sahipleriyle buluşturuyor ve paylaşımlarda bulunmalarına fırsat tanıyoruz. Ayrıca Hacettepe, ODTÜ, Bilkent gibi köklü üniversitelere geziler düzenleyerek hem motivasyonlarını arttırmaya çalışıyor hem de üniversiteleri ve bölümleri tanımalarını sağlıyoruz.

sınava hazırlık dönemi

Bu süreçte, sınav grubundaki öğrencilerimizin akademik gelişimlerini adım adım planlayarak sınavlara eksiksiz girmelerini sağlıyor ve hedeflerine adım adım ilerlemelerinde onlara öncülük ediyoruz. Bu anlamda akademik destek öncülük ediyoruz. Akademik destek programımızı; YGS’ye hazırlık dersleri, etütler, soru çözme saatleri ve deneme sınavları ile güçlendirerek ülkemizin yarınlarına sahip çıkacak gençlerimizin yetişmeleri için Ankara Özel Ceceli Okulları olarak bütün imkânlarımızı ortaya koyuyoruz.

  Duvarsız Okul


  Duvarsız Okul Liderlik Kampı

  Özel Ceceli Okulları duvarsız okul eğitim anlayışıyla eğitimi okulun dışına taşıyor. Liderlik kamplarımızla;

  • İşbirlikli öğrenme,
  • Aktif öğrenme,
  • Deneyimsel öğrenme,
  • Programlı öğrenme,
  • Sorumluluk temelli öğrenme

  Modern eğitim metotlarını kullanarak bu amaçlar için sosyal etkinlikler oluşturarak özel olarak planladığımız gezilerimiz ile destekliyoruz.

  Bu nedenle, her sene 4., 7. ve 9. sınıf öğrencilerimizle bahar aylarında üçer günlük liderlik kampları düzenliyoruz. İlk iki yıl İzmit Yuvacık’ta, son üç yıldır da Kastamonu’ya 10 km uzaklıktaki Kadı Dağı yaylasında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yol Konak Kamp bölgesinde gerçekleştirdiğimiz kamp yaşamının öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendi öz bakım becerilerinin sorumluluklarını alabilecekleri, takım ruhu ile hareket etmeyi öğrenebilecekleri, liderlik becerilerini geliştirebilecekleri bir okul olduğuna inanıyoruz.

  Liderlik Kamplarımız ’da;

  • Öğrencilerimize liderlik becerisi kazandırma,
  • Zamanı etkin kullanma,
  • Sorumluluk becerilerini geliştirme,
  • Ekip ruhunu destekleme,
  • Kazanımlar içeren spor etkinlikleri düzenlenmiştir.

  Liderlik Kampı Duvarsız Okul

  Geleceğin Liderleri Kampta…

  Bu yıl, 4. ve 7. Sınıf öğrencileriyle birlikte düzenlediğimiz sosyal etkinlikler ve liderlik kampı Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde gerçekleşti. Üç gün devam eden kamp sürecinde, koçlarının eşliğinde birçok etkinliğe katılan Ceceli  öğrencileri, eğlenerek öğrenme tecrübesi yaşadılar.

  Kamptaki her öğrenci, başarı duygusunu yaşasın diye, birbirinden farklı sosyal etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, bazen bireysel bazen de takım halinde yarışarak hedefe ulaşmak için çabaladılar. Düştüler, kalktılar ama yılmadılar. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diyerek ekip ruhu oluşturmayı başardılar.

  Kamp akşamları kamp ateşini coşkuyla ve neşeyle yakan öğrenciler, doğa yürüyüşü, mangal, spor karşılaşmaları, yarışmalar, danslar, eğlenceli parkur etkinlikleri ve doyumsuz sohbetlerle eğlenceli saatler geçirdiler. Öğrenciler kamp boyunca, birlikte çalışmayı, karar vermeyi, sorumluluk almayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, özgürlüğü ve kendine güven duygusunu yaşadılar.

  Lider Kampı Duvarsız Okul

  Ceceli Liderlik Kampı programı;

  Öğrencilerde, liderlik, sorumluluk bilinci ve iletişim kurabilme gibi önemli değerleri geliştirmeyi amaçlamıştır. Sosyal medya araçları, bilgisayar, telefon ve benzeri elektronik aygıtların çocukları tembelleştirerek hareketsiz hale getirmesi, kamptaki etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

  Özellikle kampa katılanların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine destek sağlayan sosyal ve sportif faaliyetler, çocukların ve gençlerin sosyalleşme süreçlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu süreçte öğrenciler, karşılarına çıkan farklı durumlardaki problemlere pratik çözümler bulabilme, kendi başlarına iş yapabilme eğitimlerinden geçebilmektedir.

    Ceceli öğrencileri bu süreçte neler öğrenirler?

  • Sağlıklı nefes alma eğitimleri,Lider Kampları Duvarsız Okul
  • Ekip ruhunu hissetmeleri,
  • Ekip içinde kendilerine düşen sorumlulukları fark etmeleri,
  • Teknolojiden uzaklaşarak doğayı keşfetmeleri,
  • Liderlik ve başarı duygusunu tatmaları,
  • Spor aktiviteleriyle fizikî güçlerini fark etmeleri,
  • Eğlenirken de öğrenmeleri,
  • Yeni dostluklar edinmeleri,
  • Yeteneklerini keşfetmeleri,
  • Empati yapma ve öz saygı becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

   

   

   

  12. Sınıf Üniversiteye Hazırlık Yaz Programı


  Üniversiteye Hazırlık Yaz Programı

  1. Ön hazırlık programı: 22 – 29 Ağustos
  2. Hazırlık Programı: 5 – 16 Eylül,

  Ön Hazırlık Programı:

  Sevgili öğrenciler ön hazırlık programında sizlere yaz dönemi için verdiğimiz ödevlerle ilgili;

  1. Ödevlerin kontrolü,
  2. Ödevlerinizde çözemediğiniz soruların çözümü,
  3. Ödev konularınızdan tam öğrenme gerçekleşmeyen konuların size özel anlatılması.

  Programımız randevu sistemine göre yapılacaktır. Her öğrenci her dersten en fazla 2 saat randevu alabilecektir.

  Randevulu size özel etüt program saatleri 15:00 – 17:30 arasında olacaktır.

  Randevu almak için;

  Özel Ceceli Okulları sekreterliğine +90 (312) 380 83 36 numaralı telefondan 16 Ağustos 2017 tarihine kadar başvurunuz rica olunur.

  Hazırlık Programı:

  Derslerimiz 5 Eylül – 16 Eylül tarihleri arasında saat 09:00 – 13:00 yapılacaktır. Programa katılım zorunlu olup, anlatılacak konu ve ders saatleri aşağıda belirtilmiştir:

   Fen Grubu                                                   Türkçe Matematik Grubu 

  10 Saat Matematik                                                      10 Saat Matematik

  6 Saat Geometri                                                           6 Saat Geometri

  8 Saat Fizik                                                                   8 Saat Türkçe

  8 Saat Kimya                                                                8 Saat Tarih

  8 Saat Biyoloji                                                              8 Saat Coğrafya

                                         Toplamda 40 saat olacaktır.

                                         Son gün YGS deneme sınavı yapılacaktır.

         Anlatılacak Ders Konuları: 

   

      Matematik                     Türkçe                         Geometri                       Kimya

      Kümeler                         Sözcükte Anlam      Doğrunun Analitği         Bileşikler

     Kartezyen Çarpımı         Anlam Olayları

     Fonksiyonlar                   Anlam İlişkisi

      Biyoloji                                Fizik                         Coğrafya                    Tarih

      Sınıflandırma                  Temel Dalga Bilgileri   Atmosfer               Tarih Öncesi Devirler

                                                   Yay Dalgaları              Sıcaklık

                                                   Su Dalgaları                Basınç

                                                                                Rüzgâr


  TEOG SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI

                                   

            

   

  Hazırlık Programı

  Derslerimiz 5 Eylül – 16 Eylül tarihleri arasında saat 09:00 – 13:00 yapılacaktır. Programa katılım zorunlu olup, anlatılacak konu ve ders saatleri aşağıda belirtilmiştir:

                                                                                                                      Ders Saatleri 

                                                                                                                            10 saat Matematik                4 saat İngilizce

                                                                                                                            10 saat Fen Bilgisi                 4 saat Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

                                                                                                                              8  saat Türkçe                      4 saat Sosyal Bilgiler

                                                                                                                                       Toplamda 40 saat olacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Anlatılacak Konular

                                                                                                                                Matematik                         Fen Bilgisi

                                                                                                                                Çarpanlar ve Katlar                 DNA

                                                                                                                                                                                   Mitoz Bölünme

                                                                                                                                                                                   Mayoz Bölünme

                                                                                                                                                                                  Üreme – Büyüme ve Gelişim

                                                                                                                                 Türkçe                                    İngilizce

                                                                                                                                Fiilimsiler                               Future Tense ‘going to’ kalıbı

                                                                                                                                                                                 Friendship Rules

                                                                                                                                                                                 Making Offets

                                                                                                                                                                                 Accepting

                                                                                                                                                                                 Refusing Sentences

                                                                                                                                                                                 Making an Invitation and First

                                                                                                                                                                                 Unit Vocabulary

                                                                                                                        Sosyal Bilgiler

                                                                                                                        Bir Kahraman Doğuyor;

                                                                                                                      1. Atatürk’ün Çocukluk Döneminde Toplumun Sosyal, Kültürel ve Siyasi Yapısını Kavrama

                                                                                                                       2. Öğrenim Hayatı ile İlgili Olay ve Olguların Kavranması

                                                                                                                       3.  Askerlik Dönemi ile İlgili Olay ve Olguların İlişkilendirilmesi

                                                                                                                      Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

                                                                                                                      Evrendeki Düzen ve Yasalar