Ceceli Gelişim Akademisi


CEGA (Ceceli Gelişim Akademisi)

CEGA İLKOKUL

Okulumuz hem değerleriyle bütünleşmiş hem de sahip olduğu yetileri geliştirmek amacıyla “Gelişim Akademileri” ni kurmuştur. Gelişim Akademisi bilim, teknoloji, dil, spor, kültür, sanat, müzik, resim ve el becerilerini geliştirmek amacıyla programlanmıştır.

Bu bağlamda gelişim akademisi ile öğrencilerimizin duygusal, fiziksel, toplumsal ve zihinsel yönlerini geliştirmeleri sağlanır. Akademilerimiz çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin mutluluğu için akademilerimizde zorunluluk değil gönüllülük esastır.

Eğitim İnsan İnşa Eder, İnsan da Hayat…

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için akademi kapsamındaki faaliyetlerimiz;

I. Periyot
CEGA Akademileri
(09.00 - 10.35)
Kazanımlar
1. Dedemin Oyun AtölyesiÖğrencilerimizin eğlenerek çevresini, arkadaşlarını tanıma becerilerini geliştirmeleri aynı zamanda paylaşım ve sosyalleşme duygularını arttırmaları amaçlanmaktadır.
2. CambridgeÖğrencilerimizin Cambridge Sınavlarına hazırlanması ve bu sınavlardan başarıyla geçmesi amaçlanmaktadır.
3. Renkli Keçeler Öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmeleri, ekip olarak hareket etmeyi öğrenmeleri ve yeni ürün tasarlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
4. Taş BoyamaÖğrencilerimizin taşlara hayat vererek yeni ürünler elde etmesiyle yaratıcılıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
5. Lego İnşaÖğrencilerimizin hem küçük el kaslarının hem de parçalardan bütüne ulaşarak yaratıcılıklarının gelişmesi amaçlanmaktadır.
6. Minik KaşiflerÖğrencilerimizin verilen süreyi doğru kullanarak görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilme alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

II. Periyot
CEGA Akademileri (10.50 - 12.25)
Kazanımlar
1. Dedemin Oyun AtölyesiÖğrencilerimizin eğlenerek çevresini, arkadaşlarını tanıma becerilerini geliştirmelerini aynı zamanda paylaşım ve sosyalleşme duygularını arttırmaları amaçlanmaktadır.
2. Renkli AlçılarÖğrencilerimize estetik bakış açısı kazandırmak, farklı fikirler üretmelerini ve hayata geçirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin kas gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
3. Minik KaşiflerÖğrencilerimizin araştırabilme, gözlemyebilme ve keşfedebilme kabiletlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
4. Lego İnşaÖğrencilerimizin hem küçük el kaslarının hem de parçalardan bütüne ulaşarak yaratıcılıklarının gelişmesi amaçlanmaktadır.
5. Kur'an-ı Kerim ÖğrenmeÖğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
6. AnimasyonÖğrencilerimizin bilgisayar programları aracılığı ile nesne oluşturmaları ve bu nesnelere hareket vererek üretme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
7. KoleksiyonculukÖğrencilerimizin varlıkları tasnif ederek yaratıcı düşüncelerini geliştirmeleri, aynı nesnenin farklı türlerini keşfetmeleri ve odaklanabilme kabiliyetlerini arttırmaları amaçlanmaktadır.
8. Akıl ve Zeka OyunlarıÖğrencilerimizin zihinsel, bilişsel ve sosyal beceriler kazanmaları, eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
9. Seramik ve KuklaÖğrencilerimizin bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeleri, sanatı özümsemeleri ve evrensel düşünebilmeleri amaçlanmaktadır.
10. Search ve KodlamaÖğrencilerimizin görsel programlama ile kodlama bilgilerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.
11. RitimÖğrencilerimizin duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilmeleri, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

CEGA ORTAOKUL

Okulumuz hem değerleriyle bütünleşmiş hem de sahip olduğu yetileri geliştirmek amacıyla “Gelişim Akademileri” ni kurmuştur. Gelişim Akademisi bilim, teknoloji, dil, spor, kültür, sanat, müzik, resim ve el becerilerini geliştirmek amacıyla programlanmıştır.

Bu bağlamda gelişim akademisi ile öğrencilerimizin duygusal, fiziksel, toplumsal ve zihinsel yönlerini geliştirmeleri sağlanır. Akademilerimiz çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin mutluluğu için akademilerimizde zorunluluk değil gönüllülük esastır.

Eğitim İnsan İnşa Eder, İnsan da Hayat…

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için akademi kapsamındaki faaliyetlerimiz;

I. Periyot
CEGA Akademileri (09.00 - 10.35)
Kazanımlar
1. Adım Adım OsmanlıcaÖğrencilerimizin eğlenerek birinci seviyede Osmanlı Türkçesini yazmayı ve okumayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
2. Genç LiderlerÖğrencilerimizin sabretme, akıl yürütme, problem çözme ve strateji oluşturabilme yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
3. RitimÖğrencilerimizin duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilmeleri, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
4. Kur'an-ı Kerim ÖğrenmeÖğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
5. AnimasyonÖğrencilerimizin bilgisayar programları aracılığı ile nesne oluşturmaları ve bu nesnelere hareket vererek üretme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
7. Akıl ve Zeka OyunlarıÖğrencilerimizin zihinsel, bilişsel ve sosyal beceriler kazanmaları, eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
8. İlginç DeneylerÖğrencilerimizin problem çözebilme, gözlem yapabilme yeteneklerinin gelişmesi ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
9. Hayali ÇizimÖğrencilerimizin algı, beceri ve yaratıcı güçlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
10. 3D Yazıcı ve RobotikÖğrencilerimizin dijital ürünleri sadece tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
11. DartÖğrencilerimizin odaklanma, konsantrasyon ve matematiksel yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
12. Ahşap El SanatlarıÖğrencilerimizin üretebilme ve tasarlayabilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

II. Periyot
CEGA Akademileri
(10.50 - 12.25)
Kazanımlar
1. Adım Adım İtalyancaÖğrencilerimizin eğlenerek ve drama aracılığıyla İtalyanca öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
2. Adım Adım JaponcaÖğrencilerimizin uygun ortam ve materyaller eşliğinde eğlenerek Japonca öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
3. Adım Adım AlmancaÖğrencilerimizin uygun ortamlar yaratılarak drama eşliğinde Almanca'yı eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
4. Adım Adım OsmanlıcaÖğrencilerimizin eğlenerek birinci seviyede Osmanlı Türkçesini yazmayı ve okumayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
5. CambridgeÖğrencilerimizin Cambridge sınavlarına hazırlanması ve bu sınavlardan başarıyla geçmesi planlanmaktadır.
6. KemanÖğrencilerimizin müzikal yeteneklerini keşfedip enstrüman çalma kabiletlerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
7. STEM & MakersÖğrencilerimizin eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır..
8. DartÖğrencilerimizin odaklanma, konsantrasyon ve matematiksel yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 

CEGA FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ

25 yıl önce “Dünyaya Yön Verecek Liderler Yetiştirmek ”   için eğitim hayatına adım atan Özel Ceceli Okulları, bu süreçte birçok yeniliğe öncü olmuştur.

2016-2017 yılı eğitim-öğretim döneminde “Eğitimde İnovasyon” için kurulan CEGA (Ceceli Gelişim Akademisi)’ nin temel amacı öğrencilerimizin bütün insan olma yolculuğunda onların fiziksel, zihinsel ve duygusal potansiyellerinin keşfi ve geliştirilmesidir.

Beden ve zihni kalple birleştirip öğrencilerimizin duygusal gelişimini desteklemek için içselleştirilmiş değerler eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

“İnovasyon” un olmazsa olmaz olduğunu biliyor;

  • Yenilikleri araştıran,
  • Analiz edebilen,
  • Çözüm üreten,
  • Tasarlayan,
  • Sonuca varan,
  • Para yönetme becerisine sahip,
  • Çevre dostu üretim yapan,

Öğrenciler yetiştiriyoruz…

Öğrencilerimiz inovatif bakış açısıyla uzman eğitimcilerimiz mentorlüğünde projelerini hayatı geçirmeden önce proje yazma eğitimi almaktadırlar.