Ceceli Gelişim Akademisi


CEGA (Ceceli Gelişim Akademisi)

CEGA İLKOKUL

Özel Ceceli Okulları olarak Dünyaya Yön Verecek Liderler Yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Okulumuz hem değerleriyle bütünleşmiş hem de sahip olduğu yetileri geliştirmek amacıyla “Gelişim Akademileri” ni kurmuştur. Gelişim Akademisi dil, spor, kültür, sanat, müzik, resim ve el becerilerini geliştirmek amacıyla programlanmıştır.

Bu bağlamda gelişim akademisi ile öğrencilerimizin duygusal, fiziksel, toplumsal ve zihinsel yönlerini geliştirmek istemekteyiz. Akademilerimiz çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin mutluluğu için akademilerimizde zorunluluk değil gönüllülük esastır.

Eğitim İnsan İnşa Eder, İnsan da Hayat…

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için akademi kapsamındaki faaliyetlerimiz;

I. Periyot
CEGA Akademileri
(09.20 - 10.50)
Kazanımlar
1. PuzzleÖğrencilerimizin el becerilerinin, yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve dikkat seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
2. Kur'an-ı Kerim ÖğreniyorumÖğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
3. Seramik ve Kukla Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeleri, sanatı özümsemeleri ve evrensel düşünebilmeleri amaçlanmaktadır.
4. Alçı ile SanatÖğrencilerimize estetik bakış açısı kazandırmak, farklı fikirler üretmelerini ve hayata geçirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin kas gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
5. English is FunÖğrencilerimizin ''Eaquals'' sistemi içerisindeki rollerini desteklemek ve eğlenerek İngilizce öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
6. Drama Öğrencilerimizin toplum önünde kendini ifade etme, öz güven ve beden dilini doğru kullanması amaçlanmaktadır.
7. Ahşap Boyama Öğrencilerimizin sanatsal beceriler kazanmaları, fikir üretmeleri ve estetik bakış açılarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
8. Animasyon Öğrencilerimizin bilgisayar programları aracılığı ile nesne oluşturmaları ve bu nesnelere hareket vererek üretme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
9. English is Everywhere Öğrencilerimizin ''Eaquals'' sistemi içerisindeki rollerini desteklemek ve drama eşliğinde günlük hayatta kullanılan İngilizceyi eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
10. Geri Dönüşüm Bizim İşimiz Öğrencilerimizin atık malzemelerin geri dönüşümü ile işe yarayan ürünler elde ederek yaratıcılıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
11. CambridgeÖğrencilerimizin Cambridge Sınavlarına hazırlanması ve bu sınavlardan başarıyla geçmesi amaçlanmaktadır.
12. Marifetli Minik EllerÖğrencilerimizin verilen süreyi doğru kullanarak görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilme alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

II. Periyot
CEGA Akademileri (11.00 - 12.30)
Kazanımlar
1. Akıl ve Zekâ OyunlarıÖğrencilerimizin zihinsel, bilişsel ve sosyal beceriler kazanmaları, eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
2. Lego İnşaÖğrencilerimizin hem küçük el kaslarının hem de parçalardan bütüne ulaşarak yaratıcılıklarının gelişmesi amaçlanmaktadır.
3. Japonya BavuluÖğrencilerimizin uygun ortamlar yaratılarak drama eşliğinde Japoncayı eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
4. CambridgeÖğrencilerimizin Cambridge Sınavlarına hazırlanması ve bu sınavlardan başarıyla geçmesi amaçlanmaktadır.
5. Keçe DünyasıÖğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmeleri, ekip olarak hareket etmeyi öğrenmeleri ve yeni ürün tasarlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
6. Takı TasarımÖğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak ve el becerilerini geliştirerek tasarım yapabilmeleri ve üretmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
7. Taşlarla Hayatına Renk KatÖğrencilerimizin taşlara hayat vererek yeni ürünler elde etmesiyle yaratıcılıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
8. RitimÖğrencilerimizin duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilmeleri, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
9. KemanÖğrencilerimizin müzikal yeteneklerini keşfedilmesi ve keman çalmayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

CEGA ORTAOKUL

Özel Ceceli Okulları olarak Dünyaya Yön Verecek Liderler Yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Okulumuz hem değerleriyle bütünleşmiş hem de sahip olduğu yetileri geliştirmek amacıyla “Gelişim Akademileri”ni kurmuştur. Gelişim Akademisi dil, spor, kültür, sanat, müzik, resim ve el becerilerini geliştirmek amacıyla programlanmıştır.

Bu bağlamda gelişim akademisi ile öğrencilerimizin duygusal, fiziksel, toplumsal ve zihinsel yönlerini geliştirmek istemekteyiz. Akademilerimiz çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin mutluluğu için akademilerimizde zorunluluk değil gönüllülük esastır.

Eğitim İnsan İnşa Eder, İnsan da Hayat…

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için akademi kapsamındaki faaliyetlerimiz;

I. Periyot
CEGA Akademileri (09.20 - 10.50)
Kazanımlar
1 .Akıl ve Zekâ OyunlarıÖğrencilerimizin zihinsel, bilişsel ve sosyal beceriler kazanmaları, eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
2. GoÖğrencilerimizin sabretme, akıl yürütme, problem çözme ve strateji oluşturabilme yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
3. Japonya BavuluÖğrencilerimizin uygun ortamlar yaratılarak drama eşliğinde Japoncayı eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
4. RitimÖğrencilerimizin duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilmeleri, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
5. DeneyÖğrencilerimizin günlük hayatta karşılaşabilecekleri bilimsel eylemlerin mantığını renkli ve eğlenceli deneyler yaparak öğrenmeleri amaçlanmaktır.
6. KemanÖğrencilerimizin müzikal yeteneklerini keşfedip, enstrüman çalma kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
7 .Fotoğraf ve VideoÖğrencilerimizin fotoğraf ve video çekiminin temel, teknik yönlerini kavramaları, dikkat seviyelerinin artırmaları, sorumluluk duygusu kazanmaları amaçlanmaktadır.
8. Almanya BavuluÖğrencilerimizin uygun ortamlar yaratılarak drama eşliğinde Almancayı eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
9. CambridgeÖğrencilerimizin Cambridge Sınavlarına hazırlanması ve bu sınavlardan başarıyla geçmesi amaçlanmaktadır.
10. DartÖğrencilerimizin odaklanma, konsantrasyon ve matematiksel yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
11. YazarlıkÖğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmeleri, metin türlerini tanımaları ve yaratıcılıklarını geliştirerek yeni eserler ortaya koymaları amaçlanmaktadır.
12. RobotikÖğrencilerimizin dijital ürünleri sadece tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
13. GirişimcilikÖğrencilerimizin girişimcilik ve inovasyon bilinciyle yoğurulmuş kendi ayakları üzerinde durabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

II. Periyot
CEGA Akademileri
(11.00 - 12.30)
Kazanımlar
1. Kur'an-ı Kerim ÖğreniyorumÖğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
2. Alçı ile SanatÖğrencilerimize estetik bakış açısı kazandırmak, farklı fikirler üretmelerini ve hayata geçirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin kas gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
3. Hayalî ÇizimÖğrencilerimizin hayal ettikleri düşünceleri ölçü - oran, perspektif, açık - koyu kavramlarını kullanarak eserlere dönüştürmeleri ve bu şekilde gözlem yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktır.
4. AnimasyonÖğrencilerimizin bilgisayar programları aracılığı ile nesne oluşturmaları ve bu nesnelere hareket vererek üretme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
5. STEMÖğrencilerimizin eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
6. Fotoğraf ve VideoÖğrencilerimizin fotoğraf ve video çekiminin temel, teknik yönlerini kavramaları, dikkat seviyelerinin artırmaları, sorumluluk duygusu kazanmaları amaçlanmaktadır.
7. Almanya BavuluÖğrencilerimizin uygun ortamlar yaratılarak drama eşliğinde Almancayı eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
8. CambridgeÖğrencilerimizin Cambridge Sınavlarına hazırlanması ve bu sınavlardan başarıyla geçmesi amaçlanmaktadır.
9. DartÖğrencilerimizin odaklanma, konsantrasyon ve matematiksel yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
10. YazarlıkÖğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmeleri, metin türlerini tanımaları ve yaratıcılıklarını geliştirerek yeni eserler ortaya koymaları amaçlanmaktadır.
11. RobotikÖğrencilerimizin dijital ürünleri sadece tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
12. GirişimcilikÖğrencilerimizin girişimcilik ve inovasyon bilinciyle yoğurulmuş kendi ayakları üzerinde durabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

CEGA FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ

25 yıl önce “Dünyaya Yön Verecek Liderler Yetiştirmek ”   için eğitim hayatına adım atan Özel Ceceli Okulları, bu süreçte birçok yeniliğe öncü olmuştur.

2016-2017 yılı eğitim-öğretim döneminde “Eğitimde İnovasyon” için CEGA (Ceceli Gelişim Akademisi) ‘yı kurduk. CEGA’nın temel amacı öğrencilerimizin bütün insan olma yolculuğunda onların fiziksel , zihinsel ve duygusal potansiyellerinin keşfi ve geliştirilmesidir.

Beden ve zihni kalple birleştirip öğrencilerimizin duygusal gelişimini desteklemek için içselleştirilmiş değerler eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

“İnovasyon” un olmazsa olmaz olduğunu biliyor;

  • Yenilikleri araştıran,
  • Analiz edebilen,
  • Çözüm üreten,
  • Tasarlayan,
  • Sonuca varan,
  • Para yönetme becerisine sahip,
  • Çevre dostu üretim yapan,

Öğrenciler yetiştiriyoruz…

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZ

Artırılmış Bakış Açısı: Rıdvan GENÇ / AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Koordinatörü

Proje Yazma Eğitimi: Rıdvan GENÇ / AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Koordinatörü

İnovasyon ve Bilgi Çağı Ekonomisi: Kamil MERCİMEK / INOVATIM Genel Koordinatör

Bir Kariyer Yolu Olarak Girişimcilik: Eray ERDOĞAN/ E – Girişimci