CECELİ KARİYER MERKEZİ


Ceceli Öğrencisi İlkokulda “Meslekleri Keşfeder”

Ceceli öğrencilerinin, çocuk psikoloğumuz önderliğinde uzman öğretmen kadromuz tarafından çoklu zeka kuramına göre zeka tipleri belirlenir, tek tek mizaç analizleri yapılır, merakları ve ders kazanımları doğrultusunda meslekleri tanımalarına ilişkin aktiviteler planlanır.

Ceceli Öğrencisi Ortaokulda “Kendisini Tanır”

Doğru meslek seçimi öğrencinin kendini doğru bilmesi ve tanıması ile gerçekleşir.  Ceceli öğrencileri ilgi ve kendilerini tanıma envanterleri ile değerlendirilirler. Hedef belirleme stratejileri öğrencinin ilgisine uygun mesleki değerlendirme yapması için kullanılır.

Ceceli Öğrencisi Anadolu Lisesinde ve Fen Lisesinde  “Seçimini Yapar”

Meslek seçimine karar verecek olan öğrenciler, seçiminin avantajlarını, fırsatlarını olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirebileceği, alanında uzman kişilerle bir araya gelir.

8.,9.10.,11.,12. sınıflar için seçilmiş meslek dallarında uzman kişilerle  görüşmeler  planlanır. Alanında uzman kişilerle bir araya gelen öğrenciler karar sürecinde ilerlemiş olurlar, bir sonraki yıl kendilerine uygun olduğunu düşükleri meslek dalının yerinde gözlemlendiği bir süreç yaşarlar. Gözlem ve paylaşım sonrasında, ilgi alanı ve akademik yeterliklerine uygun olan meslek seçimi için nihai kararı verirler.