Ceceli’de Sanat


Özel Ceceli Okullarında sanat etkinlikleri eğitimin ayrılmaz parçaları olarak görülür. Özel Ceceli Okullarında sanat
etkinlikleri zorunlu olduğu için içi doldurulan bir ders, bir hobi ya da boş zaman aktivitesi değildir.

Cecelide_Sanat_1  Cecelide_Sanat_3  Cecelide_Sanat_5

Sanatın tüm dalları Özel Ceceli Okulları’nda öğrenim hayatının ve gündelik yaşamın içindedir.

Özel Ceceli Okulları’nda Müzik…


Özel Ceceli Okulları, müzik çalışmaları öğrenme ortamının bütünlüğü için kullanır. Bu çalışmalar Matematik, Fen Bilimleri,
Sosyal Bilimler, Türkçe ve Türk Edebiyatı, Yabancı Diller için çok yönlü ve kalıcı öğrenmeyi destekleyicidir.

Cecelide_Sanat_7  Cecelide_Sanat_8  Cecelide_Sanat_9

Çünkü “Çoklu zeka kuramı” öğrenme ortamına yedirilmiştir ve uygulanmaktadır.

Ritimle matematiğin; türkülerle şiir ve halk kültürümüzün, dilimizin güzelliklerinin; şarkı ve tekerlemelerle yabancı
dillerin kazanımları içselleştirilir.

Müzik, konuşma, canlandırma, renkler… bunlardan hangisiyle kendini daha rahat ifade ettiği ya da öğrendiği gibi gerçekler
diğer disiplinler için de birer ipucu olarak değerlendirilir.

Cecelide_Sanat_4  Cecelide_Sanat_2  Cecelide_Sanat_6

Ceceli öğrencileri her yaştan okul arkadaşları, öğretmenleri ve anne-babalarıyla aynı çalışma ortamını ve sahneyi
paylaştıkları müzik etkinlikleri aracılığı ile birlikte üretmeyi, bir diğerini dinlemeyi, yaş ve statüden bağımsız
olarak herkese aynı saygıyı göstermeyi öğrenirler.

Ceceli’nin tüm öğrencileri en az bir müzik aleti çalmaları ya da şarkı söylemeleri konusunda yüreklendirilir ve
desteklenirler.