Eğitim Projelerimiz

 

Özel Ceceli Okullarında tematik projeler eğitimin merkezinde yer alır.

Her sene sonunda bir sonraki yıl yapılacak proje çalışmasının konusunu belirlenir ve uygulamanın planlandığı çalıştaylar yapılır. Yaz tatili süresince tüm öğretmenler kendi derslerinde uygulamasını yapacakları etkinlikleri planlar. Yapılacak etkinliklerin hem ders kazanımlarını pekiştirmesi hem de öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen evrensel değerlerle ilgili yaşamsal ortam oluşturulması önceliklidir.

Projelerin görsel sanatlar dersinde üretilen ürünleri ve Türkçe – edebiyat zümresinin sahneye koyduğu tiyatro gösterisi birinci dönem sonunda gerçekleştirilen geleneksel 77. Gün kutlamalarımız çerçevesinde velilerimizle paylaşılır.

BİR DAMLA SU İÇİN

Projenin Amacı: Diğer doğal kaynaklar gibi temiz su kaynaklarının da hızla tüketildiği günümüzde öğrencilerimize suyu bilinçli kullanma ve temiz su kaynaklarını koruma bilinç ve becerisi kazandırmak.

Uygulandığı Sınıflar: 2- 11. Sınıflar

Uygulanma Süresi: 4 ay

DEDEM KORKUT

Projenin Amacı: Tarih boyunca dilden dile aktarılan sözlü gelenek ürünü kıymetli hikayelerin oluşmasını sağlayan Dede Korkut’u tanımak ve hikayeleri üzerine çalışarak evrensel değerlerle ilgili farkındalığı arttırmak.

Uygulandığı Sınıflar: 2-11. Sınıflar

Uygulanma Süresi: 4 ay

ELMANIN DİĞER YARISI

Projenin Amacı: Projemiz “Peygamberimiz Hz. Muhammed veda hutbesini verdiğinde onu 100 bin kişi dinlemişti. Bugün dünya üzerinde 1,5 milyar Müslüman yaşıyor. Onlar dünyanın nerelerinde? Hangi şartlarda? Ve veda hutbesinde peygamberimizin vurguladığı temel ahlaki ilkelere ne kadar dikkat ederek yaşıyorlar?” sorularının cevabını bulmak amacı ile hazırlanmıştır.

Uygulandığı Sınıflar: Etkin olarak 11. Sınıflar pasif olarak tüm okul

Uygulanma Süresi: 3 ay

BEŞİ BİR YERDE

Projenin Amacı:

1- Öğrencilerimizin doğuştan sahip olduklarına inandığımız, yardımlaşma, saygı, hoşgörü, güvenilirlik, vatanseverlik ve sorumluluk değerleri potansiyellerini keşfetmeleri

2- Kendilerinde en baskın olduğunu düşündükleri değeri tanımlamaları

3- Bu değeri etkin olarak hayata geçirmiş rol modellerle tanışmaları.

4- Baskın değerlerini arkadaşlarına aktaracak eylemler gerçekleştirmeleri

Uygulandığı Sınıflar: 9-10 ve 11. Sınıflar

Uygulanma Süresi: 9 ay

DİLDEN DİLE

Projenin Amacı:

1- Ana dilimizi daha etkin ve doğru kullanma becerimizi geliştirmek

2- İnsan ilişkilerinde nerede ne zaman ne söylenmesi gerektiğinin farkındalığını arttırmak

3- Selam verme , rica etme , teşekkür etme becerilerimizi geliştirmek

4- Kızdığımızda , öfkelendiğimizde kötü sözler kullanmadan kendimizi ifade etme becerimizi geliştirmek

5- Başka dillerin farkında olmak.

Uygulandığı Sınıflar: 2-11 sınıflar

Uygulanma Süreci: 4 ay

DEDEM YUNUS EMRE

Projenin Amacı:

Sade bir Türkçeyle yazdığı şiirleri günümüzde de okunan düşünce adamı ve halk şairi kıymetli şahsiyet Yunus Emre yakından tanımak
Yunus Emre’nin şiirlerini okumak ve üzerinde düşünerek bize sunduğu öğretilerin farkında olmak
Yunus Emre’nin “kendini bil” öğretisinden hareketle öğrencilerimizin kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek kariyer planlama da sağlıklı adımlar atmalarını sağlamak
Dağlar ile taşlar ile , sarı çiçekle konuşan Yunus Emre’nin çevreci özelliğinden hareketle çevre bilincimizi geliştirmek
Uygulandığı Sınıflar: 2-11. Sınıflar

Projenin Süresi: 4 ay

Adres

Telefon

Fax

E-posta