ilkokul_cover

Ceceli İlkokul Eğitimi

Ceceli İlkokulu’nda eğitim…

İnsanın; “AKIL, KALP ve BEDEN” den oluşan bir bütün olduğunu bilen Özel Ceceli Okulları’nda öğrencilerin bütün insan olma yolculuğunda onların zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyelleri keşfedilmektedir. Böylece öğrencilerin karakteristik özellikleri ışığında hareket edilerek, mizaç temelli eğitim anlayışıyla ilgi ve yetenekleri ortaya çıkarılmaktadır.

Ceceli öğrencilerinin öncelikle anadilini iyi kullanabilen ve koruyan bireyler olmaları önemsenir. Kendilerini en doğru şekilde ifade etmeleri için drama, şiir, yaratıcı yazım çalışmaları ve sunum teknikleriyle dil gelişimleri desteklenir.

egitim_sistemi_2   egitim_sistemi_4

Duvarsız okul eğitim anlayışıyla eğitimi okulun dışına taşıyan Özel Ceceli Okulları “İşbirlikli öğrenme, aktif öğrenme, deneyimsel öğrenme, programlı öğrenme ve sorumluluk temelli öğrenme” modern eğitim metotlarını bu amaçlar için özel olarak planlanmış gezileri ve gelişim kamplarıyla destekler.

Özel Ceceli Okulları, öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği sahne gösterileri ile onlara toplum önünde kendini ifade etme, özgüven kazanma ve beden dilini doğru kullanma becerileri kazandırır.

egitim_sistemi_5

Zeka ve akıl oyunları bu ders için özel tasarlanmış atölye ve zengin oyun materyalleri ile öğrencilere; dikkat geliştirme, olasılıkları hesaplama, hızlı karar verme, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırılır.

egitim_sistemi_6   egitim_sistemi_7

“Hareket, zihni geliştirir” bilinciyle, öğrencilerin akademik başarıları, halk oyunları ve jimnastik dersleri sayesinde kazandıkları denge ve ritim duygularıyla desteklenir.

egitim_sistemi_8