KIBRIS DİL KAMPI


Özel Ceceli Okulları her yıl, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarında bambaşka bir ortamda, renkli, eğlenceli, bol öğrenmeli bir yabancı dil kamp süreci sağlamaktadır.

1706 Boston doğumlu ünlü yazar, kâşif, bilim adamı ve diplomat Benjamin Franklin’in günümüze değin uzanmış; etkisini yitirmek yerine araştırmayı seven ve yaptığı işi en iyi şekilde icra etmek isteyen her bir eğitimci tarafından defalarca yeni baştan keşfedilen sözleri, belki de en güçlü mesaj içerenlerden biridir. Gerçek bir eğitimci bilir ki öğrenen işin içine ne kadar dahil edilirse öğrenme eylemi de o derece güçlü kılınır.

kıbrıs ingilizce dil kampı

Kıbrıs Dil Kampı Sürecinde;

Etkili yabancı dil öğretimi üzerine sayısız araştırma yapılmış ve yapılan araştırmaların neticesinde yabancı dilde dört temel beceri olan; okuma, yazma, konuşma ve dinleme unsurlarının günümüze dek öğretmeni ve öğrenciyi en çok zorlayan iki tanesinin dinleme ve konuşma olduğu ortaya çıkmıştır. Duyduğunu anlama ve cevap verebilme yabancı bir dilin öğrenildiğinin en güçlü göstergesidir.

kıbrıs dil kampı

Bu zamana kadar eğitim kurumlarının pek çoğu dil bilgisel anlamda yabancı dil öğretimini sağlamış olsa da esas hedef olan konuşma ve duyduğunu anlama yetilerini kazandırma konusunda yetersiz kalmışlardır. Bu ifade, dil becerileri kazandırılmasında eğitimciler tarafından sıklıkla vurgulanır, yalnızca kitaplar üzerinden gramere dayalı öğrenme tarzı etkili bir dil öğrenme yolu kesinlikle değildir. O dili gün içerisinde sıklıkla duyuyor olmak öğrenenin konuşma yeteneğini de geliştirecektir.

Özel Ceceli Okulları’nda;

Anasınıfından liseye öğrencilerin İngilizceyi dört temel beceride de üst düzeye taşıma çabası bulunmaktadır. Derslerimizde kullandığımız metotlar ve öğrencilerimizin derslerde kazandıkları dört temel beceriden ikisi olan dinleme ve konuşma becerilerini sergileme şansı buldukları yeni ödev sistemimiz ile Franklin’in işâret ettiği öğrenimi yaşantıya çevirme, öğrenimin içine dahil etme işlevlerini yerine getirmekteyiz. Tüm bu etkin katılımlı yabancı dil sistemi yaşantısının yanı sıra;

Özel Ceceli Okulları her yıl, 5. ve 6. sınıf öğrencilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarında bambaşka bir çevrede, bol öğrenmeli ve eğlenceli bir kamp süreci sağlar. Yaklaşık bir haftalık kamp sürecinde öğrencilerimiz, sınır ötesinde, farklı milletlerden insanlarla; güvenli ve sistemli, iyi organize edilmiş imkânlar dahilinde sohbet etme şansı bulundurmaktadır.

Kıbrıs kampı ile öğrencilerimiz İngilizce öğreniminde kazandıkları becerileri gerçek hayatta bilfiil yaşama, sergileme ve bu bağlamda öz güven duygusu oluşturma şansı bulmaktadırlar. Evinden uzakta, kendi sorumluluğunu almak, kendi ayakları üzerinde durmak mutlaka öğrencilerimizi geliştirecek etkenlerdir.

kıbrıs kampı

Hangi amaçla olursa olsun dil yeterliliği kazanmak ve hayata geçirmek için yurt dışında bir dil kampı eğitimi almak ve bu süreçte birçok farklı deneyim edinmek gelecekte büyük fırsatlar yaratacaktır.