Oyunlarla Yabancı Dil Öğrenebilirim!


Yabancı Dil Öğrenim Süreci

Araştırmalara göre, yabancı dil bir bebek daha doğmadan, ana dilinin gramer yapısını diğer dillerden ayırabiliyor. Yaklaşık 8-9 yaşına kadar öğrenilen diller beyinde belirli bir bölgeye kaydediliyor. Ancak bu yaşlardan sonra öğrenilen bir dil, artık farklı bir bölgeye yerleştiriliyor ve bu nedenledir ki yaş ilerledikçe bir dili öğrenmek zorlaşıyor.

Yabancı dil Öğreniminde Yaş Etkeni

Çocuklar yaklaşık iki yaşına kadar sınırlı sayıda sözel ifade kullanırlar, ancak her şeyi kaydederler. o nedenle dil öğreniminde en önemli kural, ailenin çocuğun konuşma çabalarını pekiştirmesi ve desteklemesi gerekir. Çocuk çevresinde konuşulan ana dili ve genel gramer kurallarını kendi yaşam etkinliği içinde yaklaşık 4-5 yaşına kadar öğrenerek kullanma becerisini kazanır. Çocuklara yabancı bir dili öğretmenin kesin bir kuralı ve yaşı yoktur. Genel kabul çocuğun kendi dilini konuşabileceği 2-3 yaşına gelmeden, başka bir dil öğrenmemek yönünde olsa da son araştırmalar, bu düşüncenin çok geçerli olmadığını göstermiş durumdadır.

Eğer bu görüş doğru olsaydı, o zaman farklı ülkelerden farklı dilleri konuşan insanların çocuklarının da benzer bir sorun yaşamaları beklenirdi. Oysa böyle bir problem olmadığını biliyoruz. Üstelik çocuk hangi ebeveyniyle hangi dili konuşacağını bilerek dil seçebiliyor ve asla dilleri birbirine karıştırmıyor.

Eğer ailede yabancı dil bilen kişiler yoksa ve çocuğa yabancı dil öğretilmek isteniyorsa, bazı kurallara dikkat etmek gerekir:

Öncellikle çocuğun yaşı çok önemlidir. Küçük yaşlarda dil öğretimi çok yararlıdır. Ancak çocuğun, öncelikle kendi dilinin gramer yapısını doğru öğrenmesini sağlamak gerekir.

Çocuğun yaşına uygun dil öğretimine başlamak,

Bunun için öğretilecek dili iyi bilen bir uzmanla çalışmak,

Önce oyunlarla dil öğretimine geçmek,

Asla zorlayıcı olmamak,

Konuyu bir ders çalışma gibi görmemek gibi kurallar çok önemlidir.

Pek çok aile, çocuğunun en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilmesini ister. Dil öğrenmenin zekâ ve hafıza gelişimi açısından ciddi yararları olduğu bir gerçektir. Ancak yabancı bir dil öğrenmek diğer pek çok öğrenme biçimlerinden farklı süreçler içermektedir. O nedenle gerek kendi ana dilini öğrenirken gerekse başka bir dili öğrenirken ailenin tutumu son derecede önemlidir.

Çocuklar, her şeyi kolaylıkla öğrenebilirler. Tek ihtiyaçları sadece biraz desteklenmek olabilir. Bu nedenle çocuk gelişiminde hep üzerinde durduğumuz gibi, en temel kural olan ” doğru ve olumlu her davranışı pekiştirme” kuralı burada da geçerlidir.